Velour

komposition och arr: Axel Mårdsjö
produktion: Martin Olsson

Sarah

komposition och arr: Love Nilsson
produktion: Martin Olsson

Banking on Sundays

komposition och arr: Andreas Hall
produktion: Martin Olsson

Changeover

komposition och arr: Claus Veis Sørensen
produktion: Martin Olsson

Byssan Lull

Komposition: trad
Arr:  Håkan Broström
Opptak: Trädgårn, Göteborg